Ψάχνεις δουλειά; Ψάχνουμε συνεργάτη!

Ψάχνεις δουλειά; Ψάχνουμε συνεργάτη!

Εταιρία ψηφιακής τεχνολογίας & marketing ζητά νέο/νέα για πρόσληψη στη Πάτρα:

Εξωτερικό συνεργάτη (B2B Sales)

 

Περιγραφή θέσης:

 • Προσέγγιση δυνητικών πελατών για την ανάπτυξη πελατολογίου
 • Παρουσίαση λύσεων – προτάσεων για τις ανάγκες του πελάτη
 • Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες και υποστήριξη μετά τη πώληση

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο τομέα των πωλήσεων ή του marketing
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι (επιθυμητό)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

 

Η εταιρία προσφέρει:

 

 • Υψηλές προμήθειες πωλήσεων
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης
 • Εταιρικό τηλέφωνο
 • Προοπτικές ανάπτυξης & εξέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών: info@good-morning.gr